Công ty CP Xây Dựng HUD101 công bố thông tin Đại Hội cổ đông

Ngày 22/6/2022 công ty CP Xây dựng HUD101 đã tổ chức Đại Hội cổ đông diễn ra thành công tốt đẹp

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin định kỳ về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101

2. Mã chứng khoán: H11

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Điện thoại: 024.3868.9892  Fax: 024.3868.9810      Website: www.hud101.vn

5. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ.

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố về việc Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

-         Thời gian: 08h00’ thứ tư, ngày 22/6/2022.

-         Địa điểm: số 168 Gải Phóng, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

-        Điều kiện tham dự: Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 có tên trong danh sách chốt ngày 20/5/2022

-         Nội dung chính Đại hội, mẫu giấy xác nhận, giấy ủy quyền dự họp, chương trình, phiếu biểu quyết, các tài liệu Đại hội đã được đăng tải đầy đủ trên trang Web của Công ty tại www.hud101.vn mục Quan hệ cổ đông, tiểu mục thông tin cổ đông.

Nội dung liên quan