Tin tức

Bản cung cấp thông tin của...

Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Văn Khắc - Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 Xem file

HUD101 tổ chức thành công Đại...

8h00' ngày 28/4/2017, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Xây dựng HUD101, số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

Công bố thông tin 24h về việc...

Công bố thông tin 24h về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2016 xem tại đây

Công bố thông tin 24h về việc...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Tuấn và bà Trần Kim Chi. Ông Tuấn và bà Chi có đơn xin từ nhiệm do không thể hoàn thành...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

H11 Thông báo họp ĐHCĐ 2016.pdf Tài liệu Đại hội đính kèm 

Báo cáo quản trị Công ty năm 2015

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015   1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên...

Báo cáo quản trị Công ty 6...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015   1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người...

Giấy mời họp Đại hội cổ đông...

Giấy mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Dự thảo Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2015

Báo cáo quản trị Công ty năm 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

Công bố TT về đơn vị kiểm toán...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số:……./CBTT-HUD101 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh phúc   CÔNG...

Báo cáo quản trị sáu tháng đầu...

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

HUD101 tổ chức thành công Đại...

8h30' ngày 26/4/2014, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

Chương trình Đại hội cổ đông...

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự...

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Báo cáo quản trị công ty năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

Công bố đơn vị ký hợp đồng kiểm...

Công bố đơn vị ký hợp đồng kiểm toán: Xem file đính kèm

Thông báo thay đổi nhân sự Kế...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số:……./CBTT-HUD101              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh...

Thông báo thay đổi nhân sự Kế...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số: 58/CBTT-HUD101                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh...

Công bố thay đổi nội dung đăng...

    CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP        Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và địa chỉ liên hệ...

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng.   4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem file Báo cáo quản...

1/2 12>>