Biên bản và nghị quyết

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021   Vào hồi 8h30 phút ngày 23/4/2021, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ...

          CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020   Vào hồi 8h30 phút ngày 29/06/2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức...

Nghị quyết, biên bản Đại hội...

H11 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 vào hồi 8h00' ngày 04/4/2018, Số 7 biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ...

Nghị quyết, Biên bản ĐHCĐ...

8h00' ngày 28/4/2017, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Xây dựng HUD101, số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ...

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem tại đây

HUD101 tổ chức thành công Đại...

Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản Đại hội cổ đông thường...

Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Nghị quyết Đại hội cổ đông...

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

HUD101 tổ chức thành công Đại...

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 13 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân,...

HUD101 tổ chức thành công Đại...

  Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 07 tháng 4 năm 2012 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội. Số cổ đông...

1/1