Công bố thông tin ĐHCĐ thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin định kỳ về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101

2. Mã chứng khoán: H11

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Điện thoại: 024.3868.9892  Fax: 024.3868.9810      Website: www.hud101.vn

5. Loại thông tin công bố: Công bố thông tin định kỳ.

6. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố về việc Họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

-         Thời gian: 08h00’ thứ tư, ngày 04/04/2018.

-         Địa điểm: Số 7 Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

-         Điều kiện tham dự: Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 có tên trong danh sách chốt ngày 05/03/2018.

-         Nội dung chính Đại hội, mẫu giấy xác nhận, giấy ủy quyền dự họp, chương trình, phiếu biểu quyết, các tài liệu Đại hội đã được đăng tải đầy đủ trên trang Web của Công ty tại www.hud101.vn mục Quan hệ cổ đông, tiểu mục thông tin cổ đông.

 

Chúng tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

                                                   Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

                                                   NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

 

                                                                       (Đã ký)

 

                                                                    Bùi Huy Phúc