Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018,

Cập nhật: Thứ 7, ngày 10/02/2018.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

 

Tên TCPH            : Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Tên giao dịch        : Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Trụ sở chính: Số 6, BT5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Điện thoại   : 04.3868 9892             

Fax             : 04.3868 9810                       

Sàn giao dịch        : UPCOM

 

Xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán  : Cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Mã chứng khoán  : H11

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá              : 10.000 đồng/cổ phần. 

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/3/2018.

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01quyền biểu quyết.

              + Cổ phiếu ưu đãi: Không có.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ có thông báo cụ thể sau.

- Địa điểm thực hiện: Số 7 Biệt thự 6 KĐT Xa La, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

- Nội dung:                                                       

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

 

 

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.