Giới thiệu

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 xin gửi tới quí vị lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành nhất. Trong những năm qua với sự năng...

Chi tiết

Công trình

  Trải qua  9 năm hoạt động, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã thi công xây dựng nhiều công trình hạ tầng, nhà...

Chi tiết

Quan hệ cổ đông

Ngày 07/4/2012, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chi tiết

Tin mới

Hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2024

Công ty CP Xay dựng HUD101 công bố thông tin về hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2024 Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

Công bố thông tin về việc bầu trưởng...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin về việc bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

Thông báo về thay đổi người nội bộ...

Công ty CP Xây dựng HUD101 thông báo về thay đổi người nội bộ tại ĐHĐCĐ 2024 Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

Công bố thông tin đơn xin từ nhiệm...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố đơn xin từ nhiệm trưởng Ban kiểm soát Xem chi tiết tại đây

Chi tiết...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin báo cáo quản trị công ty năm 2023 tại đây

Chi tiết...

Hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2023

Công ty CP Xây Dựng HUD101 công bố thông tin và hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2023   Chi tiết tại...

Chi tiết...