Sân đường - cấp thoát nước - điện chiếu sáng - hồ cảnh và phòng cháy chữa cháy

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Tp. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án công cộng tỉnh Bắc Ninh
Gói thầu: Ngoại thất nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh
Giá trị hợp đồng: 7 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 5 Tháng