Thông tin cổ đông

Công ty HUD101 thông báo giấy...

Công ty CP Xây dựng HUD101 thông báo giấy mời họp, tài liệu liên quan tại Đại hội cổ đông 2024. Thông tin, tài liệu sẽ liên tục đươc sửa đổi, bổ sung Xem chi tiết tại đây (16/04/24, 14:48:38)

Công ty HUD101 công bố thông...

Công ty HUD101 công bố thông tin về triệu tập Đại hội cổ đông 2024 và ngày đăng ký cuối cùng (19/03/24, 17:00:06) Xem chi tiết tại đây

Công ty CP Xây dựng HUD101 công...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin về giấy phép đăng ký kinh doanh Xem chi tiết tại đây

Công ty CP Xây dựng HUD101...

Công ty CP Xây dựng HUD101 thông báo thay đổi giám đốc điều hành   Chi tiết tại đây

Công ty CP Xây dựng HUD101 công...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin về việc miễn nhiệm giám đốc Trần Thế Tài và bổ nhiệm giám đốc Bùi Văn Quân   Xem chi tiết tại đây

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường...

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 2. Dự thảo quy chế làm việc tại đại hội 3. Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội 4. Dự thảo báo cáo của HĐQT về hoạt đông năm 2022 và kế hoạch năm 2023 5. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát 6. Dự thảo 06 tờ...

Thông báo của VSD về ngày đăng...

Công ty HUD101 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố báo cáo thường niên năm tài chính 2022 Chi tiết báo cáo xem tại đây

HUD101 thay đổi ĐKKD lần thứ 10

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10 Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm

HUD101 thông báo ngày đăng ký...

Công ty HUD101 thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Xem thông tin chi tiết tại đây

HUD101 thông báo tới Quý cổ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thư mời Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tài kiệu sẽ liên tục được cập nhận) Giấy xác nhận  Giấy ủy quyền Nội dung Đại hội Dự thảo Báo cáo của...

Thông báo Nghị quyết triệu tập...

Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng vào ngày 29/04/2022) Xem tại đây  

Công ty CP Xây dựng HUD101...

Công ty CP Xây dựng HUD101 thông báo hủy ngày DKCC 30/3/2022 Xem Nghị quyết, xem Thông báo

Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 thông báo Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  Xem văn bản bên dưới CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 Số:...

Thông báo hủy ngày ĐKCC 30/3/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Thông báo hủy ngày ĐKCC 30/3/2022  Xem văn bản bên dưới CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số: 128/TB-HĐQT CỘNG HOÀ...

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THAM...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 thông báo về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm                  

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ. - Chương trình ĐH. - Phiếu xác nhận tham dự. - Giấy ủy quyền tham dự Đại...

Thông báo chốt danh sách tổ...

  Cập nhật: 16h36’ ngày 04/03/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021   Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng...

CÔNG TY HUD101 CÔNG BỐ THÔNG...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ MỚI 1. Ông Ngô Văn Hòa - Thành viên Ban kiểm soát. 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Thành viên Ban kiểm soát

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Tải file đính kèm    

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ. - Chương trình ĐH. - Phiếu xác nhận tham dự. - Giấy ủy quyền tham dự Đại...

1/3 123>>