Quan hệ cổ đông

Công ty CP Xây dựng HUD101 công...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin về giấy phép đăng ký kinh doanh Xem chi tiết tại đây

Công ty CP Xây dựng HUD101...

Công ty CP Xây dựng HUD101 thông báo thay đổi giám đốc điều hành   Chi tiết tại đây

Công ty CP Xây dựng HUD101 công...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin về việc miễn nhiệm giám đốc Trần Thế Tài và bổ nhiệm giám đốc Bùi Văn Quân   Xem chi tiết tại đây

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông...

Ngày 31/5/2023, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết nội dung Nghị quyết của Đại hội xem tại đây

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường...

1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 2. Dự thảo quy chế làm việc tại đại hội 3. Chương trình, thời gian làm việc của Đại hội 4. Dự thảo báo cáo của HĐQT về hoạt đông năm 2022 và kế hoạch năm 2023 5. Dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát 6. Dự thảo 06 tờ...

Thông báo của VSD về ngày đăng...

Công ty HUD101 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của VSD Xem chi tiết tại đây

Báo cáo thường niên năm 2022

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố báo cáo thường niên năm tài chính 2022 Chi tiết báo cáo xem tại đây

HUD101 thay đổi ĐKKD lần thứ 10

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin thay đổi nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 10 Chi tiết xem trong tài liệu đính kèm

HUD101 thông báo ngày đăng ký...

Công ty HUD101 thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Xem thông tin chi tiết tại đây

Báo cáo tài chính năm 2022 đã...

Công ty CP Xây Dựng HUD101 công bố báo cáo tài chính năm 2022 đã qua kiểm toán

Thông báo bổ nhiệm nhân sự

Thông báo bổ nhiệm chủ tịch và trưởng ban kiểm soát, thông báo thay đổi nhân sự

(bổ sung) Công ty CP Xây Dựng...

Bổ sung về thông tin người nội bộ và những người có liên quan đến người nội bộ HĐQT và BKS nhiệm kỳ (2022-2026) (liên tục cập nhật và bổ sung)   Xem thông tin bổ sung tại đây

HUD101 tổ chức thành công Đại...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút  ngày 22 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường tầng 2 – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà...

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2021

Công ty CP Xây Dựng HUD101 thông báo Báo cáo thường niên tại đây

HUD101 thông báo tới Quý cổ...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thư mời Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Tài kiệu sẽ liên tục được cập nhận) Giấy xác nhận  Giấy ủy quyền Nội dung Đại hội Dự thảo Báo cáo của...

Thông báo Nghị quyết triệu tập...

Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (đăng vào ngày 29/04/2022) Xem tại đây  

Công ty CP Xây dựng HUD101...

Công ty CP Xây dựng HUD101 thông báo hủy ngày DKCC 30/3/2022 Xem Nghị quyết, xem Thông báo

Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 thông báo Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  Xem văn bản bên dưới CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 Số:...

Thông báo hủy ngày ĐKCC 30/3/2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Thông báo hủy ngày ĐKCC 30/3/2022  Xem văn bản bên dưới CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số: 128/TB-HĐQT CỘNG HOÀ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM...

Công ty HUD101 công bố toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (File đính kèm)   Trân trọng!  

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH THAM...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 thông báo về ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chi tiết xem file đính kèm                  

1/5 12345>>