Gói thầu NT-1.1 xây dựng hệ thống thoát nước thải thành phố Nha Trang

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường TP. Nha Trang
Gói thầu: Vệ sinh môi trường các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Thành phố Nha Trang
Giá trị hợp đồng: 90 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 36 Tháng