Giới thiệu

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 xin gửi tới quí vị lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành nhất. Trong những năm qua với sự năng động, sáng tạo và nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty, cùng với sự hợp tác giúp đỡ của các quí vị. Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã và đang lớn mạnh không ngừng, ngày càng phát triển được khách hàng, xã hội tín nhiệm.
Với chiến lược phát triển trở thành doanh nghi
ệp xây lắp hàng đầu và từng bước chuyển đổi cơ cấu sản xuất kinh doanh theo hướng đa doanh, đa dạng hoá sản phẩm, đẩy nhanh tiến độ, tiếp cận và triển khai đầu tư một số Dự án có hiệu quả. Trên cơ sở có số lượng lớn CBCNV chuyên nghiệp lành nghề, giàu kinh nghiệm, có tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao với sự nghiệp phát triển của Công ty, sự hợp tác của khách hàng, sự giúp đỡ của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, các cơ quan Trung ương và địa phương. Chúng tôi tin tưởng chiến lược phát triển của Công ty sẽ được thực hiện thành công tốt đẹp.
C
ông ty cổ phần xây dựng HUD101 rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của quí vị.