Cải tạo ống cống thoát nước ở trung tâm Hải Phòng - Gói thầu C1B

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Thành phố Hải Phòng
Chủ đầu tư: Công ty thoát nước Hải Phòng
Gói thầu: Sửa chữa thay thế tuyến đường ống nước Hồ Sen
Giá trị hợp đồng: 1 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 1 Tháng