Hệ thống đường hè các tuyến 3, 9, 10, L18 (T5-7) - Gói thầu số 1

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Pháp Vân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Giai đoạn 2)
Giá trị hợp đồng: 2 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 3 Tháng