Rải thảm mặt đường BT Asphalt (tuyến 1, 2, 4) - gói thầu số 2 - GĐ1; lát hè đường (tuyến 7, khu T5-5, T5-6) - gói thầu số 3 - GĐ2

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Pháp Vân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Giai đoạn 2)
Giá trị hợp đồng: 2 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 3 Tháng