Rải thảm mặt đường BT Asphalt (tuyến 1, 2, 3, 6,7, 9); lát hè đường (tuyến 6, 7, 9, khu T5-7)

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Pháp Vân, Hà Nội
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp (Giai đoạn 2)
Giá trị hợp đồng: 5 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 3 Tháng