Hạng mục: Thoát nước thải sinh hoạt giai đoạn II - Gói thầu số 2

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Việt Hưng
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Việt Hưng
Giá trị hợp đồng: 5 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 4 Tháng