Thảm bê tông nhựa hạt thô và lát hè PKV3 từ Km0+00 đến Km0+577.95

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Việt Hưng
Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Việt Hưng
Giá trị hợp đồng: 1 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 3 Tháng