Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải - HTKT lô HH-05

Chi tiết công trình

Địa chỉ: Khu Đô thị mới Việt Hưng
Chủ đầu tư: Công ty CP đầu tư và PT bất động sản HUDLAND
Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Việt Hưng
Giá trị hợp đồng: 6 Tỷ đồng
Thời gian hoàn thành: 5 Tháng