Quan hệ cổ đông

Thông báo hủy danh sách cổ đông...

Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2020 về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty HUD101 File đính kèm

Thông báo gia hạn thời gian tổ...

Mời quý vị Cổ đông xem toàn văn Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây                    

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 mã chứng khoán H11 công bố báo cáo thường niên năm 2020  Chi tiết xem file đính kèm              

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty HUD101 công bố toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (file đính kèm) Trân trọng!                      

Thông báo chốt danh sách tổ...

  Cập nhật: 16h50’ ngày 10/03/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101   THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020   Kính gửi:   Trung tâm Lưu...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Tải file đính kèm Xem thông tin chi tiết tại http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT TÀI LIỆU...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 TỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐàTỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 mã chứng khoán H11 công bố báo cáo thường niên năm 2019  Xem file đính kèm                          

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ - Chương trình ĐH, Phiếu xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền - Đơn đề cử, ứng cử thành...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, xem file đính...

Thông báo chốt danh sách tổ...

Thông báo về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, chi tiết xem file đính kèm Cập nhật: 11h38’ ngày 08/03/2018                                            ...

Báo cáo thường niên năm 2018

H11 công bố báo cáo thường niên năm 2018  tải file về máy              

Nghị quyết, biên bản Đại hội...

H11 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 vào hồi 8h00' ngày 04/4/2018, Số 7 biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tải file về máy)

Công bố thông tin ĐHCĐ thường...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin định kỳ về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101 2. Mã chứng khoán: H11 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (cập nhật liên tục)   1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về máy).   2. Phiếu xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về...

Thư mời Đại hội cổ đông thường...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải file về máy                                

Nghị quyết của Hội đồng quản...

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2018   Tải file                                

Thông báo chốt danh sách cổ...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Cập nhật: Thứ 7, ngày 10/02/2018. THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Nghị quyết, Biên bản ĐHCĐ...

8h00' ngày 28/4/2017, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Xây dựng HUD101, số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

2/4 <<1234>>