Tin nội bộ

Báo cáo quản trị Công ty năm 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

Công bố TT về đơn vị kiểm toán...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số:……./CBTT-HUD101 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh phúc   CÔNG...

Báo cáo quản trị sáu tháng đầu...

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

HUD101 tổ chức thành công Đại...

8h30' ngày 26/4/2014, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2014

Chương trình Đại hội cổ đông...

Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự...

Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Báo cáo quản trị công ty năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

Công bố đơn vị ký hợp đồng kiểm...

Công bố đơn vị ký hợp đồng kiểm toán: Xem file đính kèm

Thông báo thay đổi nhân sự Kế...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số:……./CBTT-HUD101              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh...

Thông báo thay đổi nhân sự Kế...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số: 58/CBTT-HUD101                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh...

Công bố thay đổi nội dung đăng...

    CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP        Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và địa chỉ liên hệ...

Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng.   4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem file Báo cáo quản...

Tài liệu đại hội cổ đông thường...

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2013 1. Quy chế Đại hội cổ đông 2013 2. Phiếu đăng ký tham dự, ủy quyền tham dự Đại hội 3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị 4. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 5. Nội...

Thư mời họp Đại hội cổ đông...

  CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1  CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101       CỘNG HOÀ XÃ...

Báo cáo quản trị công ty năm...

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại thư mục Tài liệu

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

    CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG...

Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt

    CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số:……./CBTT-HUD101 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh...

Báo cáo quản trị công ty 6...

1. Hoạt động của HĐQT 6 tháng đầu năm 2012. 2. Các Nghị quyết của HĐQT. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty . 4. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Danh sách cổ đông nội bộ và giao dịch cổ phiếu). Chi tiết...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2012:   1. Phiếu đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội. 2. Phiếu tự ứng cử/đề cử ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017. 3. Quy chế ĐHCĐ 2012. 4. Thông báo tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị,...

3/4 <<1234>>