Thông tin cổ đông

Thông báo chốt danh sách tổ...

  Cập nhật: 15h56’ ngày 08/05/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020   Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng...

Thông báo hủy danh sách cổ đông...

Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2020 về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty HUD101 File đính kèm

Thông báo gia hạn thời gian tổ...

Mời quý vị Cổ đông xem toàn văn Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây                    

Thông báo chốt danh sách tổ...

  Cập nhật: 16h50’ ngày 10/03/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101   THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020   Kính gửi:   Trung tâm Lưu...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Tải file đính kèm Xem thông tin chi tiết tại http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT TÀI LIỆU...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 TỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐàTỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ - Chương trình ĐH, Phiếu xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền - Đơn đề cử, ứng cử thành...

Thông báo chốt danh sách tổ...

Thông báo về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, chi tiết xem file đính kèm Cập nhật: 11h38’ ngày 08/03/2018                                            ...

Công bố thông tin ĐHCĐ thường...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin định kỳ về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101 2. Mã chứng khoán: H11 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (cập nhật liên tục)   1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về máy).   2. Phiếu xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về...

Thư mời Đại hội cổ đông thường...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải file về máy                                

Nghị quyết của Hội đồng quản...

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2018   Tải file                                

Thông báo chốt danh sách cổ...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Cập nhật: Thứ 7, ngày 10/02/2018. THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 cập nhật ngày 19/04/2017 tải về tại đây                                      

Thông báo mời Đại hội cổ đông...

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cp xây dựng HUD101 và tài liệu đính kèm

Thông báo chốt danh sách cổ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, xem file.

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

Quy chế Đại hội cổ đông thường...

Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Giấy mời họp Đại hội cổ đông...

Giấy mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội Chương trình đại hội cổ đông 2015 Dự thảo báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ 2015

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

2/3 <<123>>