Tin tức

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Tải file đính kèm Xem thông tin chi tiết tại http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong  

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT TÀI LIỆU...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 TỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ - Chương trình ĐH, Phiếu xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền - Đơn ứng cử, đề cử thành...

Báo cáo tài chính năm 2018

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố báo cáo tài chính năm 2018, xem file đính kèm                              

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THAY...

Ngày 24/7/2018, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102243403 (cấp lần đầu ngày 27/4/2007), đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 18 tháng 7 năm 2018 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội cấp, về việc thay đổi như...

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ...

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG VỚI ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã ký hợp đồng số 134/2019/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam về việc soát xét Báo cáo...

Công bố thông tin về việc miễn...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố về việc miễn nhiệm Phó giám đốc Nguyễn Thanh Tùng kể từ ngày 20/4/2018. Xem quyết định tại đây                

Nghị quyết, biên bản Đại hội...

H11 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 vào hồi 8h00' ngày 04/4/2018, Số 7 biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ...

Bản cung cấp thông tin của...

Bản cung cấp thông tin của ông Phạm Văn Khắc - Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 Xem file

HUD101 tổ chức thành công Đại...

8h00' ngày 28/4/2017, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Xây dựng HUD101, số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

Công bố thông tin 24h về việc...

Công bố thông tin 24h về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC 2016 xem tại đây

Công bố thông tin 24h về việc...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Tuấn và bà Trần Kim Chi. Ông Tuấn và bà Chi có đơn xin từ nhiệm do không thể hoàn thành...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

H11 Thông báo họp ĐHCĐ 2016.pdf Tài liệu Đại hội đính kèm 

Báo cáo quản trị Công ty năm 2015

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015   1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên...

Báo cáo quản trị Công ty 6...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015   1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người...

Giấy mời họp Đại hội cổ đông...

Giấy mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Phiếu đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Dự thảo Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2015

Báo cáo quản trị Công ty năm 2014

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

Công bố TT về đơn vị kiểm toán...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 Số:……./CBTT-HUD101 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do -Hạnh phúc   CÔNG...

Báo cáo quản trị sáu tháng đầu...

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị. 2. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 3. Thay đổi danh sách người có liên quan của Công ty đại chúng. 4. Giao dịch cổ đông nội bộ và người có liên quan. Chi tiết xem tại đây  

HUD101 tổ chức thành công Đại...

8h30' ngày 26/4/2014, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1, số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

2/3 <<123>>