Quan hệ cổ đông

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT VỀ VIỆC...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Xem văn bản tại đây.

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021   Vào hồi 8h30 phút ngày 23/4/2021, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ. - Chương trình ĐH. - Phiếu xác nhận tham dự. - Giấy ủy quyền tham dự Đại...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty HUD101 công bố toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (File đính kèm) Trân trọng!                

Thông báo chốt danh sách tổ...

  Cập nhật: 16h36’ ngày 04/03/2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021   Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng...

CÔNG TY HUD101 CÔNG BỐ THÔNG...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ THÔNG TIN NGƯỜI NỘI BỘ MỚI 1. Ông Ngô Văn Hòa - Thành viên Ban kiểm soát. 2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Thành viên Ban kiểm soát

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Tải file đính kèm    

Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ...

          CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020   Vào hồi 8h30 phút ngày 29/06/2020, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức...

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ. - Chương trình ĐH. - Phiếu xác nhận tham dự. - Giấy ủy quyền tham dự Đại...

Thông báo chốt danh sách tổ...

  Cập nhật: 15h56’ ngày 08/05/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020   Kính gửi:   Trung tâm Lưu ký Chứng...

Thông báo hủy danh sách cổ đông...

Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 30/3/2020 về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty HUD101 File đính kèm

Thông báo gia hạn thời gian tổ...

Mời quý vị Cổ đông xem toàn văn Thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại đây                    

Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 mã chứng khoán H11 công bố báo cáo thường niên năm 2020  Chi tiết xem file đính kèm              

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty HUD101 công bố toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (file đính kèm) Trân trọng!                      

Thông báo chốt danh sách tổ...

  Cập nhật: 16h50’ ngày 10/03/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101   THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020   Kính gửi:   Trung tâm Lưu...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 CÔNG BỐ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2022 Tải file đính kèm Xem thông tin chi tiết tại http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong

BIÊN BẢN NGHỊ QUYẾT TÀI LIỆU...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường...

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HUD101 TỔ...

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 ĐàTỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019   Vào hồi 8h30 phút ngày 22/04/2019, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông...

Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 mã chứng khoán H11 công bố báo cáo thường niên năm 2019  Xem file đính kèm                          

Thư mời họp ĐHCĐ thường niên...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 kính mời quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, nội dung chi tiết xin mời xem file đính kèm: - Thư mời ĐHCĐ - Chương trình ĐH, Phiếu xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền - Đơn đề cử, ứng cử thành...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, xem file đính...

2/5 <<12345>>