Quan hệ cổ đông

Thông báo chốt danh sách tổ...

Thông báo về việc chốt danh sách tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019, chi tiết xem file đính kèm Cập nhật: 11h38’ ngày 08/03/2018                                            ...

Báo cáo thường niên năm 2018

H11 công bố báo cáo thường niên năm 2018  tải file về máy              

Nghị quyết, biên bản Đại hội...

H11 CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 vào hồi 8h00' ngày 04/4/2018, Số 7 biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, P.Phúc La, Q.Hà Đông, Tp.Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (tải file về máy)

Công bố thông tin ĐHCĐ thường...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 công bố thông tin định kỳ về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 như sau: 1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101 2. Mã chứng khoán: H11 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (cập nhật liên tục)   1. Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về máy).   2. Phiếu xác nhận tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (tải file về...

Thư mời Đại hội cổ đông thường...

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tải file về máy                                

Nghị quyết của Hội đồng quản...

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên năm 2018   Tải file                                

Thông báo chốt danh sách cổ...

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, Cập nhật: Thứ 7, ngày 10/02/2018. THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự...

Nghị quyết, Biên bản ĐHCĐ...

8h00' ngày 28/4/2017, tại hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Xây dựng HUD101, số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (mã chứng khoáng H11) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường...

Cập nhật tài liệu ĐHCĐ thường...

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 cập nhật ngày 19/04/2017 tải về tại đây                                      

Thông báo mời Đại hội cổ đông...

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cp xây dựng HUD101 và tài liệu đính kèm

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên H11 xem file

Thông báo chốt danh sách cổ...

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, xem file.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán) xem tại đây

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ...

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem tại đây

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016 tải về tại đây

Báo cáo tài chính kiểm toán năm...

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 xem tại đây  

Thông báo chốt danh sách tham...

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HUD1 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:...

HUD101 tổ chức thành công Đại...

Biên bản, Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Quy chế Đại hội cổ đông thường...

Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

3/5 <<12345>>